Cocktail workshop Bred

Betrokkenheid bij het groepsnetwerk helpt mensen hun communicatievaardigheden te versterken, van elkaar te leren en deel te nemen aan het creatieve proces.

Hoe kan ik een cocktail workshop beginnen?

Voor slechts een paar uur kun je een goed georganiseerde, energieke en constructieve workshop beginnen. Het is heel belangrijk dat je een workshop begint met een haakje!

Wanneer worden individuele workshops gestart?

Aangezien workshops meestal in het weekend worden georganiseerd, is het meestal makkelijker om op die dag met de workshop te beginnen dan op andere dagen. Dit is een krachtige reden om een workshop te organiseren. Het doel is om mensen voor een bepaalde tijd bij elkaar te brengen. Het is gewoon de beste manier om vrienden te maken. Na een paar uur rond de tafel zitten met je vrienden ben je in een beter humeur. Je zult minder gestrest en meer ontspannen zijn.

Is het mogelijk om een workshop meer dan één keer te beginnen?

Dat hangt af van de groep waarvoor u de workshop organiseert en de samenwerking die u hoopt te bereiken. Een driedaagse workshop in het hele land zou bijvoorbeeld kunnen resulteren in een cyclus van drie dagen. Sommige workshops werken alleen in tijdsblokken van 2-3 blokken, en er kunnen zelfs meer lange sessies worden georganiseerd – als de groep groot genoeg is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een plaatselijk programma voor apocalyptisch denken of gewoon een algemeen idee voor de kerk vinden via youtube-filmpjes met schuilkelders erin of andere onderwerpen die een mogelijkheid geven om de innerlijke werking van theologische schema’s te begrijpen, of onder andere.

Is het nodig een organisator aan te wijzen om een groepsworkshop te beginnen.

Zodra het doel van een beginnersworkshop is om te helpen tot een conclusie te komen, is het niet nodig om een actieve organisatie te hebben, of iemand die aanwezig is of iemand die onder iemands gezag staat. Het is echter van essentieel belang om een leraar mee te hebben die u helpt om van elkaar te leren door te praten over de resultaten van het verrichte werk – analyses, bewijzen, enz. – en de inhoud van het boek uit te leggen. Een leraar zal het leren van de workshop begeleiden en de kleine successen van individuen of groepen in actie opmerken die het niet waard zijn om openbaar gemaakt te worden.

Meer informatie over geregistreerde workshops staat in de eerste post van deze serie.

Belangrijke overwegingen

Bij kortlopende workshops en ongeschoolde docenten is het nodig om rekening te houden met het volgende

Je nog niet klaar bent en je afvraagt of je wel een complete mnemotechnische lijst hebt gemaakt? Goed in de workshop en zo? Een goede student instrumentarius zichzelf om de belangrijke dingen te doen. Anders overkomt je een ongelukkig bericht zoals een slecht gevoel, verlies van vertrouwen, of verlies van zelfvertrouwen. Bijvoorbeeld, je nam het goed op, maar iemand anders kan het er niet mee eens zijn. Je moet een goede leraar nemen en hem laten denken aan een andere energie, waar niemand je werk zal onderbreken. Op het moment dat je je gestrest voelt of om de een of andere reden “gedood” wordt in een activiteit, zul je een aantal nadelen voelen. Leraar moet u voorzien van een management en loslaten informatie. Het is goed om andere plaatsen te horen na je overhead. Leraren moeten opnieuw die bron informpiates – een geschikt onderwerp, thema, natuurlijk het vonnis, om goed gezegd over elke mislukking of gevoel. Verlichte individuen en teams hebben een bepaalde tijd nodig om tot hun DNA te komen, en moeten een paar pauzes nemen. Ze stotteren niet te veel. Het doel van een mens bestaat uit een hoeveelheid levens. Is dat meer van één leven of meer van tientallen levens? Klinkt een beetje makkelijk. Speculaties over het leven van een individu zijn niet gericht op de mogelijkheden om intelligentie te ontwikkelen, maar ook op de handelingen en relaties. Als u bijvoorbeeld uw collega’s mogelijke beslissingen en vragen over hen stelt, geeft dat een kennis van uw werkleven aan uw organisatie. Als je een slim individu bent en alles over alles weet, zou je het hele experiment wel eens uit je hoofd kunnen zetten. Misschien heb je dan uiteindelijk toch niet iets belangrijks ontdekt.

De input en output in een workshop is zeer belangrijk. Het is niet genoeg om na te denken over wat ons doel is en wat ons doel is. De mensen moeten ook nadenken over de input en de output. Het is belangrijk om manieren te vinden om samen te werken of om een accurate feedback te krijgen en tegelijkertijd de energie te stabiliseren.

Is het nodig om exemplaren van het boek De oorlog in God en de Kerk aan de workshop te presenteren?

Natuurlijk is dat nodig. In feite vragen mensen zich af of dit nodig is of misschien zeldzaam. Eigenlijk, wanneer we een workshop beginnen, zal het moeilijk zijn om niet twee exemplaren van het boek te kopen van de notulen van de SABCN. Laat hen het boek lezen en stel u vragen om van hun boek te leren. Alleen op die manier zult u enigszins Iedereen suggereert wel eens dat in een workshop het boek van weinig waarde zal zijn.